Po stopách sv. sestry Faustíny

Podrobnosti o zájazde

Čenstochová – Lodž – Glogoviec – Svinice – Licheň – Plock – Varšava – Lagievniki

1. deň

Odchod z Bratislavy z Hlavnej železničnej stanice o 6.00 hod., z Trnavy o 6.45 (pri minimálnom počte  osôb 3, v opačnom prípade nástup čerpacia stanica Zeleneč), z Trenčína železničnej stanice o 8.15 hod. ( pri minimálnom počte 3 isiby v opačnom prípade z čerpacej stanice Zamarovce), zo Žiliny z autobusovej stanice o 9.30 hod., z Ružomberku  cca o 10.30 hod, z Lúčok o 10.45 hod. Poobede príchod na Jasnú Horu v Čenstochovej, prehliadka mariánskeho obvodu, v milostivej kaplnke si uctíme milostivý obraz kráľovnej Poľska, čenstochovskej Panny Márie, nocľah.

2. deň

Doobeda navštívime Lodž. Helena v Lodži pracovala spolu so svojimi sestrami od  roku 1922-1924. Navštívime Katedrálu sv. Stanislava Kostku. Tu sa Helena a jej sestry pravidelne stretávali v nedeľu na bohoslužbe. Práve sem prišla Helena hneď potom, ako počas zábavy v Parku Venezia v júli 1924 mala víziu utrápenej tváre Ježiša Krista a pocítila vnútorné volanie: „ Dokiaľ ma necháš ešte trpieť a čakať ...“ . V katedrále počula vnútorný hlas: „Odcestuj do Varšavy....“. Helena tento hlas počúvla a odcestovala vlakom z Lodže do Varšavy. Prejdeme sa parkom Júliusa Slováckeho (bývalý Park Venezia), kde starý gaštan a pamätný kameň pripomínajú miesto, kde mala Helena vnútorné volania a vízie. Glogoviec - v tejto zabudnutej vieske sa Stanislavovi a Marianne Kovalskej v auguste v roku 1905 narodila dcéra Helena. Rodina žila vo veľmi biednych podmienkach. V rodnom dome je dnes zriadené múzeum. Hoci sa v dome žilo veľmi skromne, nechýbali  tu veci potrebné pre duchovný život. Osada Glogoviec patrila do farnosti Svinice Varckie. Vo Sviniciach navštívime Kostol narodenia a krstu sv. sestry Faustíny. Krstiteľnica a spovednica z tohto obdobia sa zachovali dodnes, večera a nocľah v Lichni

3. deň

Licheň - toto miesto sa radí k najvýznamnejším mariánskymi ctiteľmi navštevovaným pútnickým miestam Poľska. Sláva tohto miesta sa začala šíriť od roku  1836, kedy  bol vo  farskom kostole sv. Doroty inštalovaný zázračný obraz Panny Márie. Bol sem umiestnený na žiadosť šľachtica, ktorý bol účastníkom napoleonských bojov, a ktorému sa v ťažkej chvíli zjavila Panna Mária a vrátila mu zdravie. Korunováciu obrazu uskutočnil kardinál Vyszinský  v r. 1967. Vtedy  sa začalo aj rozsiahle budovanie celého pútnického areálu. Bol tu vybudovaný najväčší chrám v Poľsku, večera, nocľah.

4. deň

Doobeda návšteva Grablinského lesíka  -  kaplnka „Stopa  Panny  Márie" podľa legendy na tomto mieste sa zjavila Panna Mária pastierovi Nikolajovi Sikotkovi a na kameni zanechala stopu šľapy. Ďalšia kaplnka stojí na mieste, kde bol pôvodne na strome upevnený milostivý obraz Panny Márie Licheňskej. Navečer príchod do Plocka. V centre mesta sa nachádza kláštor Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Na mieste, kde mala 22. februára 1931 prvé zjavenie milosrdného Ježiša, dnes vyrastá nová svätyňa Božieho Milosrdenstva. V Denníčku (47-48)  napísala: “...uvidela som Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie a druhou sa dotýkal odevu na prsiach. Z poodhaleného rúcha na prsiach vychádzali dva veľké lúče, jeden červený a druhý svetlý... , večera, nocľah.

5. deň

Doobeda príchod do Varšavy. Dňa 1. augusta 1925 Helena prekročila prah klauzúry domu vo Varšave, ktorý bol kolískou Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. V roku 1980 bola kaplnka sestier Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva zmenená na farský kostol Božieho Milosrdenstva a neskôr na kostol sv. sestry Faustíny. V presbytériu kostola je obraz Milosrdného Ježiša, ktorý pred Veľkým jubileom 2000 putoval po všetkých farnostiach varšavskej arcidiecézy. Neskoro večer príchod do Krakova Lagievniki, nocľah.

6. deň

Lagievniki – sv. sestra Faustína posledné roky života strávila tu a tu aj zomrela 5. októbra 1938. Lagievniky sa stali od roku 2002 svetovým centrom úcty k Božiemu Milosrdenstvu. Na náprotivnom návrší centra BM vyrástol sakrálny komplex pod názvom :

„Nebojte sa“  -  jeho vybudovanie inicioval kardinál Stanislav Dziwisz ako trvalého domova pre sv. Jána Pavla II. Srdcom celého areálu je chrám zasvätený sv. Jánovi Pavlovi II.

Návrat do Ružomberka (Lúčky) cca o 17.00 hod., do Žiliny cca o 19.00 hod., do Trenčína cca 20.00  hod., do Trnavy cca o 21.15 hod., do Bratislavy  cca o 22.30 hod.

! ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

Cena zahŕňa

doprava, 5 x nocľah, 5 x raňajky, 4 teplé hlavné jedlo, sprievodca, kňaz, DPH

Povinné príplatky

  • Pobytová taxa : 6€ (hradí sa na mieste)
  • Iné výdaje : milodary na pútnických miestach
  • Zájazd sa uskutoční pri počte minimálne 40 osôb

Nepovinné príplatky

Komplexné poistenie: 18 €  alebo pandemické poistenie: 24 €
Jednoposteľová izba: 70 €

Departure:

Od 315 €

Krajina: Poľsko
Dátum od: 06.11.2023
Dátum do: 11.11.2023
Doprava: 
Tel.: 0908069643
Tel.: 0905429045

Podobné zájazdy

San Giovanni Rotondo
Od 570 €
bus
Autobus
7 dní
Dátum: 30.09.2023
 - 07.10.2023
1492px-Mariazell_-_Basilika1
Od 37 €
bus
Autobus
1 deň
Dátum: 14.10.2023
1492px-Mariazell_-_Basilika1
Od 37 €
bus
Autobus
1 deň
Dátum: 09.09.2023

Napísali o nás