Pútnická Morava

Podrobnosti o zájazde

Odchod: 1.9.2023

z Bratislavy Hlavná  železničná stanica o 9.10 hod., z Malaciek o  9.45 hod.

 Návrat: 3.9.2023

do Malaciek o cca 17.00 – 17.30 hod., do  Bratislavy na Hlavnú železničnú stanicu cca o18.00 – 18.30 hod.

 

Kocliřov sa nachádza cca 40 km severne od Brna. Nachádza sa tu bývalý kláštor redemptoristov. Po roku 1989 sa stal areál kláštora sídlom Českomoravskej Fatimy .Okrem mariánskej svätyne sa  tu nachádza najznámejšie miesto úcty ku sv. Filoméne v Čechách - kostol sv. Jakuba staršieho a sv. Filomény. Nocľah

Vranov pri Brne je hojne navštevovaným mariánskym pútnickým miestom, ktorého história siaha až do 13. st. Nachádza sa uprostred krásnej prírody v mieste, ktorému sa v minulosti  hovorilo " Moravské Švajčiarsko". Dnes má tu svoj domov konvent Menších bratov sv. Františka z Pauly " Pauláni", ktorí  zabezpečujú duchovnú správu pútnického miesta a správu farnosti Vranov.

Křstiny - kostol Mena Panny Márie. Celé dielo bolo vybudované podľa plánu barokového staviteľa Santiniho, srdcom pútnického areálu je socha Panny Márie s  Ježiškom. Krásu  sakrálneho areálu dopĺňa baroková budova bývalého probošstva.

Velehrad je najpamätnejšie duchovné miesto Moravy. Pútnické miesto je spojené   s pôsobením slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Prehliadka pútnického areálu srdcom, ktorého je Bazilika Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda.

Svätý  Hostýn - k založeniu pútnického miesta sa viaže legenda z doby tatárskeho vpádu na Južnú Moravu v roku 1241, kedy údajne dážď a búrka donútili útočníkov k ústupu a tak zachránili obyvateľstvo, ktoré sa ukrylo na Hostýnskom vrchu. Z vďaky tu baníci postavili Panne Márii – Ochrankyni, kaplnku. Neskôr bola prebudovaná na pútnický chrám Panny Márie. V 20. st. tu bola vybudovaná v secesnom štýle krížová cesta od architekta Dušana Jurkoviča.

Svätý Kopeček  pri Olomouci - pútnicky areál s rehoľným domom premonštrátov, chrám Navštívenia Panny Márie s milostivým obrazom Panny Márie, v bočnom ambite sa  nachádza kópia Svätých schodov v Ríme.

Olomouc – historické centrum mesta je najstaršou a najrozsiahlejšou pamiatkovou rezerváciou na Morave. V centre Horného námestia možno obdivovať - renesančnú radnicu a stĺp Najsvätejšej Trojice, ktorý je vrcholným dielom stredoeurópskeho baroka . Celé historické centrum je zdobené súborom šiestich barokových fontán s bohatou figurálnou výzdobou. Na Václavskom námestí sa nachádza bývalý Přemyslovský palác, kde bol v roku 1306 zavraždený posledný přemyslovský panovník OtakaIII. a gotická katedrála sv. Václava.

 

Zájazd sa zrealizuje pri minimálnom počte 38 osôb

! ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

Cena zahŕňa

Ubytovanie: 1 x pútnický dom na sv. Hostýne  3,4 posteľové izby s vlastným sociálnym zriadením,  1 x jednoduchý hozrl

Nepovinné príplatky

2 x  teplé jedlo: 20 €

Komplexné poistenie: 9€

Miestenka v prvej polovici autobusa: 7 €

1 posteľová izba spolu za 2 noci:  20 €

Departure:

Od 145 €

Krajina: Česko
Dátum od: 01.09.2023
Dátum do: 03.09.2023
Doprava: Autobus
Tel.: 0908069643
Tel.: 0905429045

Podobné zájazdy

disneyland-paris-234579_1280 (1)
Dieťa do 11,99 rokov 292 €
Od 325 €
bus
Autobus
5 dní
Dátum: 10.07.2024
 - 14.07.2024
titulna fotka
Novinka
Od 305 €
bus
Autobus
5 dní
Dátum: 28.08.2024
 - 01.09.2024
rim
Od 450 €
bus
Autobus
7 dní
Dátum: 08.07.2024
 - 14.07.2024

Napísali o nás