Pútnické miesto Butkov

Unikátne pútnické miesto Butkov sa vypína  na dominante západného okraja Strážovských vrchov - 765 metrov vysokom kopci Butkov. Na vytvorení samotného pútnického miesta má najväčší podiel vedenie Považskej cementárne Ladce, pre ktoré je vrch Butkov hlavným zdrojom vápenca na výrobu cementu. V roku 2012 navštívil Ladce a vápencový lom františkán páter Elias Vella...