Pútnické miesto Butkov

Unikátne pútnické miesto Butkov sa vypína  na dominante západného okraja Strážovských vrchov - 765 metrov vysokom kopci Butkov. Na vytvorení samotného pútnického miesta má najväčší podiel vedenie Považskej cementárne Ladce, pre ktoré je vrch Butkov hlavným zdrojom vápenca na výrobu cementu. V roku 2012 navštívil Ladce a vápencový lom františkán páter Elias Vella...

Pútnické miesto Butkov

Unikátne pútnické miesto Butkov sa vypína  na dominante západného okraja Strážovských vrchov - 765 metrov vysokom kopci Butkov. Na vytvorení samotného pútnického miesta má najväčší podiel vedenie Považskej cementárne Ladce, pre ktoré je vrch Butkov hlavným zdrojom vápenca na výrobu cementu. V roku 2012 navštívil Ladce a vápencový lom františkán páter Elias Vella...

MARIAZELL

Mariazell  - podľa legendy v roku 1157 opát z benediktínskeho kláštora St. Lambrechta poslal do oblasti dnešného Mariazellu mnícha Magnusa, ktorý tu mal za úlohu poskytnúť duchovnú starostlivosť a podporu tunajším ľuďom. So sebou si vzal sošku Panny Márie. Takmer pred cieľom mu spadla do cesty obrovská skala, ktorá mu...

MARIAZELL

Mariazell  - podľa legendy v roku 1157 opát z benediktínskeho kláštora St. Lambrechta poslal do oblasti dnešného Mariazellu mnícha Magnusa, ktorý tu mal za úlohu poskytnúť duchovnú starostlivosť a podporu tunajším ľuďom. So sebou si vzal sošku Panny Márie. Takmer pred cieľom mu spadla do cesty obrovská skala, ktorá mu...

MARIAZELL

Mariazell  - podľa legendy v roku 1157 opát z benediktínskeho kláštora St. Lambrechta poslal do oblasti dnešného Mariazellu mnícha Magnusa, ktorý tu mal za úlohu poskytnúť duchovnú starostlivosť a podporu tunajším ľuďom. So sebou si vzal sošku Panny Márie. Takmer pred cieľom mu spadla do cesty obrovská skala, ktorá mu...